Privacyverklaring

Koninklijke Dirkzwager Privacy Verklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Koninklijke Dirkzwager B.V. Koninklijke Dirkzwager is een scheepsrapportagebedrijf en voorziet ruim 800 organisaties in de maritieme sector van actuele en up to date informatie. Deze informatie is te raadplegen via onze website https://ship2report.com. In deze privacy verklaring leggen we je uit welke gegevens we verzamelen via deze website en wat we met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01| Contactgegevens Koninklijke Dirkzwager

Koninklijke Dirkzwager BV
Govert van Wijnkade 50
3144 EG Maassluis
Telefoon: 010-5931600
Email: privacy@dirkzwager.com
Website: https://ship2report.com
Privacy verantwoordelijke: R. Polimeno

02 | Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Koninklijke Dirkzwager BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het versturen van nieuwsbrieven

Dirkzwager stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Ship2Report.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen worden verzameld als je contact opneemt met Dirkzwager via de website of wanneer je een demo aanvraagt voor een proefaccount. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zodat we je kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De gegevens waar het hier om gaat zijn je voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres en bedrijfsnaam.

Verbeteren van gebruik web.ship2report.com

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website web.ship2report.com gebruiken, zodat we het gebruik kunnen optimaliseren, zetten we Google Analytics in. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina die je veel bezoekt. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hier wettelijk verplicht toe worden. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en de verzamelde informatie wordt oa op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield Principes. Raadpleeg voor meer informatie het privacy beleid van Google door op deze link te klikken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Koninklijke Dirkzwager maakt daarnaast ook gebruik van Hotjar om te analyseren hoe de Ship2Report website wordt gebruikt. Hotjar verzamelt gegevens over het algemene gebruik van de website en is niet bedoeld voor het herleiden van individuele data over een gebruiker. Via Hotjar verzamelt Koninklijke Dirkzwager bijvoorbeeld heatmaps van pagina’s met informatie over op welke knoppen wordt geklikt en tot waar wordt gescrold. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde

vorm), schermgrootte apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken https://www.hotjar.com/privacy. Je kunt je afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over je gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

03 | Ontvangers

De gegevens die Koninklijke Dirkzwager ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.

ActiveCampaign

De nieuwsbrieven worden verzonden met ActiveCampaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief worden je emailadres en je naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Active Campaign.

Hosting

De website en back-ups van de website worden gehost bij Bubblefish. Gegevens die jij achterlaat op de website van Ship2Report zijn op de servers van Bubblefish opgeslagen. Deze servers staan in Nederland.

Zendesk

Wij gebruiken de chatfunctie van Zendesk. Zendesk plaatst hiervoor cookies zodat je ons vragen kunt stellen over onze producten en diensten. Voor meer informatie over Zendesk cookies en hoe je deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Zendesk: http://www.zendesk.com/company/privacy

04 | Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Koninklijke Dirkzwager BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke bepaling jouw gegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

ActiveCampaign

Jouw emailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in ActiveCampaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@dirkzwager.com

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Koninklijke Dirkzwager via mail dan worden je gegevens die jij meestuurt zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en emailadres opgeslagen op de mailserver. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd . Je kunt je namelijk uitschrijven door een mail te sturen naar privacy@dirkzwager.com.

Analytics

De gegevens die Analytics verzameld worden op de website zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Hotjar

De gegevens die Hotjar verzameld worden op de website zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Hotjar.

 

05| Delen van gegevens met derden

Koninklijke Dirkzwager BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting

06| Cookies, of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Koninklijke Dirkzwager BV cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone en bevat informatie over je websitebezoek. De cookies die Koninklijke Dirkzwager plaatst zijn nooit terug te leiden naar je persoonsgegevens zoals je naam of emailadres. De cookies worden gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

je de mogelijkheid te verschaffen om bepaalde informatie van de website te delen via social media. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen door om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

07 | Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. Koninklijke Dirkzwager BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar privacy@dirkzwager.com

08 | Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koninklijke Dirkzwager BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die bij Koninklijke Dirkzwager opgeslagen liggen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@dirkzwager.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .